Hovedstyret 2020

Leder: Vidar Hågensen
974 07 300

leder@tverrelvdalenil.no

Nestleder: Geir Roger Bakken 918 28 510

nestleder@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   FOTBALL Øyvind Heimstad 915 57 645

fotball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HANDBALL Charlotte Agnete Mannsverk 414 74 848

handball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   SKI Ørjan Bakken 901 19 085

ski@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   TRIM Hanne Larsen 934 33 747

trim@@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HUSSTYRET Einar Heimstad 995 20 021

huset@tverrelvdalenil.no

1. vararepr.: Anita Bakken 990 07 246 vara@tverrelvdalenil.no

 

 

Hovedstyret 2019  

Leder: Vidar Hågensen  974 07 300

leder@tverrelvdalenil.no

Nestleder: Geir Roger Bakken 918 28 510

nestleder@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   FOTBALL Ole Andersen 922 77 999

fotball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HANDBALL Charlotte Mannsverk 414 74 848

handball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   SKI Ørjan Bakken 901 19 085

ski@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   TRIM Hanne Larsen 934 33 747

trim@@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HUSSTYRET Einar Heimstad 995 20 021

huset@tverrelvdalenil.no

1. vararepr.: Anita Bakken 990 07 246 vara@tverrelvdalenil.no

 

 

Hovedstyret 2018  

Leder: Geir Roger Bakken 918 28 510

leder@tverrelvdalenil.no

Nestleder: Anita Bakken Strøm 990 07 246

nestleder@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   FOTBALL Ole Andersen 922 77 999

fotball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HANDBALL Sanna Kivijervi 957 53 233

handball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   SKI Arild Krogh 958 67 755

ski@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   TRIM Vidar Hågensen 974 07 300

trim@@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HUSSTYRET Einar Heimstad 995 20 021

huset@tverrelvdalenil.no

1. vararepr.: Sigrid Aas 971 13 135 vara@tverrelvdalenil.no

 

 

Hovedstyret 2017  

Leder: Geir Roger Bakken 918 28 510

leder@tverrelvdalenil.no

Nestleder: Anita Bakken Strøm 990 07 246

nestleder@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   FOTBALL Ole Andersen 922 77 999

fotball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HANDBALL Sanna Kivijervi 957 53 233

handball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   SKI Arild Krogh 958 67 755

ski@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   TRIM Vidar Hågensen 974 07 300

trim@@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HUSSTYRET Einar Heimstad 995 20 021

huset@tverrelvdalenil.no

1. vararepr.: Sigrid Aas 971 13 135 vara@tverrelvdalenil.no

  

 

Hovedstyret 2016  

Leder: Geir Roger Bakken 918 28 510

leder@tverrelvdalenil.no

Nestleder: Anita Bakken Strøm  

nestleder@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   FOTBALL Ole Andersen  

fotball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HANDBALL Audhild Isaksen  

handball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   SKI Arild Krogh  

ski@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   TRIM Bjørnar Mjøen  

trim@@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HUSSTYRET Einar Heimstad  

huset@tverrelvdalenil.no

1. vararepr.: Inger Karlsen   vara@tverrelvdalenil.no

 

Hovedstyret 2015  

Leder: Otto Aas 9183 7879

leder@tverrelvdalenil.no

Nestleder: Anita Bakken Strøm 9900 7246

nestleder@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   FOTBALL Ole Andersen 950 37137

fotball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HANDBALL Lars-Vegard Berg Pettersen 4825 2691

handball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   SKI Arild Krogh 9586 7755

ski@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   TRIM Lena Romsdal Hætta 9063 4276

trim@@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HUSSTYRET Håkon Arnesen 4005 3370

huset@tverrelvdalenil.no

1. vararepr.: Inger Karlsen 9942 8497 vara@tverrelvdalenil.no

 

 

Hovedstyret 2014 

Leder: Olav Nilsen 94 80 69 44

leder@tverrelvdalenil.no

Nestleder: Tor Johansen

nestleder@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   FOTBALL Geir Roger Bakken 91 82 85 10

fotball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HANDBALL Gunn Andersen 90 51 83 52

handball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   SKI Arild Krogh 95 86 77 55

ski@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   TRIM Lena Romsdal Hætta 90 63 42 76

trim@@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HUSSTYRET Håkon Arnesen 40 05 33 70

huset@tverrelvdalenil.no

1. vararepr.: Nina Giselsson Mannsverk 47 25 37 69
 vara@tverrelvdalenil.no
2. vararepr.:      

 

Hovedstyret 2013 

Leder: Olav Nilsen 94 80 69 44

leder@tverrelvdalenil.no

Nestleder: Tor Johansen

nestleder@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   FOTBALL Geir Roger Bakken 91 82 85 10

fotball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HANDBALL Gunn Andersen 90 51 83 52

handball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   SKI Arild Krogh 95 86 77 55

ski@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   TRIM Karin Rasmussen Bakken 95 07 82 75

trim@@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HUSSTYRET Håkon Arnesen 40 05 33 70

huset@tverrelvdalenil.no

1. vararepr.: Liv Unni Opgård
 vara@tverrelvdalenil.no
2. vararepr.:      

 

Hovedstyret 2011

Leder: Bjørnar Mjøen 977 43 987

bjornar.mjoen@ffk.no

Nestleder: Øystein Åkvik 920 50353

o-aakvik@hotmail.com

Styremedl. FOTBALL Stig Aksel Opgård 90824926

akslingen@yahoo.no

Styremedl. HANDBALL Fung. leder Gro Johnsen 48222654

gro@jaro.no

Styremedl. SKI Arild Krogh 9586 7755

arild@ostlyngen.no

Styremedl. TRIM Hilde Elisabeth Johansen 9020 5588

heli-j@online.no

Styremedl. HUSSTYRET Nestleder  

 

1. vararepr.: Vibeke Flage 4824 2479  
2. vararepr.:      

 

Hovedstyret 2010 

Leder: Bjørnar Mjøen 977 43 987

bjornar.mjoen@ffk.no

Nestleder: Øystein Åkvik 920 50353

o-aakvik@hotmail.com

Styremedl.   FOTBALL Roar Volden 9521 4027

roarvolden@hotmail.com

Styremedl.   HANDBALL Laila Rasmussen 91700022

laila.rasmussen@ffk.no

Styremedl.   SKI Arild Krogh 9586 7755

arild@ostlyngen.no

Styremedl.   TRIM Hilde Elisabeth Johansen 9020 5588

heli-j@online.no

Styremedl.   HUSSTYRET Olav Nilsen 9480 6944

oni3@online.no

1. vararepr.:  Vibeke Flage  4824 2479  
2. vararepr.:      

Hovedstyret 2009 

Leder: Bjørnar Mjøen 977 43 987

bjornar.mjoen@ffk.no

Nestleder: Mona Karlsen 482 10 981

mona.karlsen@felleskjopet.no

Styremedl.   FOTBALL Tommy Berg 9517 9160

 

Styremedl.   HANDBALL Lill Tove Mannsverk 4141 0915

lilltm@tele2.no

Styremedl.   SKI Arild Krogh 9586 7755

arild@ostlyngen.no

Styremedl.   TRIM Hilde Elisabeth Johansen 9020 5588

heli-j@online.no

Styremedl.   HUSSTYRET Olav Nilsen 9480 6944

oni3@online.no

1. vararepr.:      
2. vararepr.:      

 

TREFFSTATISTIKK
Antall treff i dag: 148
Hittil denne måneden: 24349
SPONSORER

HOVEDSPONSOR 
FOTBALL og SKI

 

HOVEDSPONSORER HÅNDBALL 


 
 

UTSTYRSLEVERANDØR

 

 MX-Sport 

 

 

 

 


 

 

 

?