Medlemskontingent  og  Treningsavgifter m.m fra 2015

Gjeldende satser som ble vedtatt på årsmøtet 2018.

Bli medlem i Tverrelvdalen IL

  Min idrett

Medlemskontingent

   
Barn kr  100,- under 18 år
Voksen kr  200,- over 18 år (Det året medlem fyller 18år)
Pensjonister kr  150,- (gjelder alle type pensjonister)
     
Familiekontingent max kr 600,- (Foreldre og barn under 18år uansett antall familiemedlemmer) 
     

 

   

Treningsavgift

   
Barn/ Ungdom kr  400,- Pr. idrettsgren, 10 - 17 år, Året utøver fyller 10 år t.o.m. 17 år
Voksen kr.2000,-   Utøver kan være aktiv i flere grener. Gjelder når utøver deltar
    aktivt i en treningsgruppe i regi av, Tverrelvdalen IL eller et
    samarbeidsprosjekt.
     
Søskenmoderasjon barn/ ungdom  25% Det innrømmes 25% søskenmoderasjon pr. gren på
    treningsavgift pr. faktura
Studentmoderasjon voksen 25% Det innrømmes 25% studentmoderasjon for voksen utøver som
    heltidsstudent i videregående skole, høyskole o.l
    (når kopi av Studentbevis sendes kontoret)
     

Egenandel

   

i forbindelse med reiser til Turneringer, Cuper og mesterskap

Fotball   Bestemmes av gruppa
Handball   Bestemmes av gruppa
Ski   Bestemmes av gruppa
     

Lisens

   
Fotball    
Handball    
Ski- Langrenn   Løper plikter å ha lisens fra fylte 13år.  > Registrer Lisens
Sykkel    
Bli Medlem ?    
Ønsker du å bli medlem i Tverrelvdalen il, så sender du en mail til
  post@tverrelvdalenil.no    Med opplysninger  som
   
  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer
  • Sted
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
 
Hva får du?
Som  medlem og utøver i Tverrelvdalen IL  dekker klubben lagsavgift, kampavgift, kretskontingent
og dommerkontingent i lagsidretter som Fotball og Handball.
For Langrenn dekker klubben Startkontingent og kretskontingent.
Klubben drifter og vedlikeholder bygninger med garderobeanlegg, fotballbaner og skiløyper. Klubben
dekker også hall-leie for innendørs aktivitet.
 
     

 

 

 

TREFFSTATISTIKK
Antall treff i dag: 4414
Hittil denne måneden: 32997
SPONSORER

HOVEDSPONSOR 
FOTBALL og SKI

 

HOVEDSPONSORER HÅNDBALL 


 
 

UTSTYRSLEVERANDØR

 

 MX-Sport 

 

 

 

 


 

 

 

?