Frasier seg retten til spill i 3. divisjonen

Skrevet av: Jarle Mjøen         Dato: 16.10.19 11:24

Sier fra seg retten til 3. divisjonsspill

Fotballgruppa i Tverrelvdalen IL har etter en omfattende og grundig analyse besluttet å si fra seg retten til kvalifiseringsspill for opprykk til landsomfattende 3. divisjon. Avgjørelsen i fotballgruppa var enstemmig og i tråd med innstillingen fra sportslig ledelse (som ikke har stemmerett).

Ledelsen i Tverrelvdalen IL er både stolt og imponert over de sportslige resultatene til vårt A-lag som ble suveren vinner av Finnmarksserien 2019. Et stort flertall i årets spillerstall har forpliktet seg til full satsing i 2020 dersom det ville blitt spill i 3. divisjon. Fotballgruppa er sterk i troen at Tverrelvdalen IL ville vært ett av de tre avdelingsvinnerne i nord som ville fått retten til spill i 3. divisjonen gjennom kvalifisering (tre av fire). Til tross for at våre vurderinger er at vi sportslig ville vært kvalifisert, og har/fått et lag som kunne forsvart plassen i 3. divisjonen i 2020, har vi etter en helhetsvurdring kommet til at klubben som helhet ikke er moden for å delta i en landsomfattende serie. At suksesstrener Kjetil Thomassen tidlig annonserte at han ikke ville være aktuell som hovedtrener i 2020-sesongen har selvsagt blitt vurdert, men i avgjørelsen vår har dette ikke vært avgjørende.

Begrunnelsen er i hovedsak økonomisk og administrativt. Tverrelvdalen IL er en dugnadsklubb, kun med kontorleder i halv stilling. Det betyr at arbeidet med å skaffe økonomi til drift gjøres på dugnad, inkludert et omfattende markedsarbeid ut mot våre sponsorer i Altas næringsliv, som har gitt oss mange samarbeidsavtaler. Økonomien per i dag er ryddig, og vi er stolt over at vi betaler regninger og gjør opp for oss innen tidsfrister. En tradisjon er forankret i klubben om at vi skal "tjene" kronene før vi bruker dem. Det er noe vi neppe ville klart å følge opp med et en økning av budsjettet for A-laget på 1 til 1,5 millioner kroner. Våre fantastiske samarbeidspartnere i næringslivet har sagt at de er villig til å bidra med litt ekstra i et eventuelt opprykk. Dessverre ikke i en slik målestokk at det vil endre situasjonen med et stort udekket økonomisk behov. Vårt utgangspunkt i våre analyser har vært en at satsing med et lavbudsjett, men reiseutgiftene ville uansett ligget på rundt 1 million kroner.

Tverrelvdalen IL fotball er per i dag etter vår mening på et høyt nivå, og vi er stolt over hvordan vi sammen har klart å løfte klubben de siste ti årene. Vi har lag på jente- og guttesiden i alle årsklasser, tre seniorlag herrer og to damelag. Vi står foran et stort løft på aldersbestemt side, og lover at vi skal stå på for å gi våre seniorspillere et godt tilbud, både på herre- og damesiden. I denne situasjonen kan vi ikke risikere at klubben blir liggende i «ruin» etter ett års satsing over evne i en nasjonal serie, og at vi blir stående uten ressurspersoner med entusiasme, vilje og pågangsmot etter 2020-sesongen.

Vi ser at vår avgjørelse ikke er bra for Finnmarksfotballen. Styret er også beredt for at vi vil få kritikk, både internt og i fotballmiljøet, for at vi nå ikke tar utfordringen. For oss er imidlertid hensynet til Tverrelvdalen IL og alle de barn og unge vi har ansvaret for som har veid tyngst.

Samtidig gratulerer vi vinneren i Troms, Skånland OIF og Rana FK med opprykk til 3. divisjonen når de nå slipper kvalifiseringskampene.

For eventuelle kommentarer/spørsmål: Ole Andersen, leder fotballgruppa, tlf 92277999

TREFFSTATISTIKK
Antall treff i dag: 4416
Hittil denne måneden: 32999
SPONSORER

HOVEDSPONSOR 
FOTBALL og SKI

 

HOVEDSPONSORER HÅNDBALL 


 
 

UTSTYRSLEVERANDØR

 

 MX-Sport 

 

 

 

 


 

 

 

?