Endelig kan vi starte med skogrydding

Skrevet av: Arild Krogh         Dato: 10.06.18 22:20

Onsdag har vi første dugnad med skogrydding i Skileikanlegget.

Kl. 18:00 Onsdag starter vi med skogrydding i skileikanlegget. Fefo har gitt oss klarsignal om at nå kan vi kan starte skogrydding.

Saken forsetter under bildet.


Vi skal rydde all småskog(veistikkskog) og all skog som kan brukes til ved.

Furu skog/ tømmer skal vi la stå i første omgang, for den planlegges å hugges med skogsmaskin. Tømmeret planlegges å få saget opp for å benytte det til Gapahuker med benker og villmarkspanel.

Alle møter i krysset innenfor Skomakerberget boligfelt til en orientering om hva og hvor vi starter skogrydding.

Hogsten:
Kvist og ris skal samles sammen for å kunne brennes fortløpende eller ved senere anledning avhenging av vær og vind.

Veden blakes/ snittes og kuttes i lengder/ stranger på ca.3m og samles

Det vil være behov for mange som kan bære og rydde i sammen kvist og ved i tillegg til selve hogsten.

Utstyr
Ta med motorsag, ryddesag o.l

Vi satser på å få noen med traktor og svans/ tilhenger for transport av ris og ved.

Velmøtt på dugnad.

Noen fra Komiteen som var på befaring i området søndag kveld. Her står de der hvor Røysbakken lå i sin tid.

TREFFSTATISTIKK
Antall treff i dag: 39
Hittil denne måneden: 33342
SPONSORER

HOVEDSPONSOR SKIGRUPPA

 

Sponsor

 

 
 
Utstyrs sponsor/ leverandør