NIF lanserer trenerattesten

Skrevet av: Bente Opgård         Dato: 05.03.21 14:35

 

Norges idrettsforbund Lanserer Trenerattesten: – Målet er å løfte trenerkompetansen i norsk idrett. - En digital trenerattest skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Løsningen som er gratis, tilbys nå alle trenere i norsk idrett. (Ps. etter endt kurs får man tilgang til nyttige trenings/ aktivitetstips og videoer)

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/lanserer-trenerattesten--malet-er-a-lofte-trenerkompetansen-i-norsk-idrett/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Idrettsforbundet%20lanserer%20Trenerattesten&utm_content=Idrettsforbundet%20lanserer%20Trenerattesten+110861

TREFFSTATISTIKK
Antall treff i dag: 775
Hittil denne måneden: 34440
SPONSORER

HOVEDSPONSOR 
FOTBALL og SKI

 

HOVEDSPONSORER HÅNDBALL 


 
 

UTSTYRSLEVERANDØR

 

 MX-Sport 

 

 

 

 


 

 

 

?